Sastanci sa predstavnicima privatnog sektora, tj. kompanijama koje posluju u privatnom sektoru na teritoriji opštine Novi Sad, a koje se bave sledećim delatnostima: građevinsko-zanatskim radovima (stolari, moleri, viljuškaristi, zavarivači), delatnost u frizerskim i kozmetičkim salonima, usluge pripremanja hrane (poslastičari, pekari i kuvari), poslovno tehnička administracija i knjigovodstvene usluge, organizovani su sa ciljem uključivanjem privatnog sektora u realizaciju programa obuka na random mestu.

Program obuka na radnom mestu realizuje se u okviru projekta “Local Voices for Improved Inclusion – Lokalni glasovi za bolju inkluziju“, koji sprovode Centar za proizvodnju znanja i veština i Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada. Projekat se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji  sporovodi Stalna Konferencija gradova i opština (SKGO), a finansira Evropska Unija kroz IPA 2016.

U skladu sa kriterijumima koje kompanije moraju da ispunjavaju, odabrano je 14 kompanija, gde ukupno 20 korisnika pohađa obuke na radnom mestu.