MOJA PRIČA – MERITA

Merita Durmiši, Romkinja iz Novog Sada u okviru projekta “Inkluzija Romkinja i Roma i  povratnika kroz nove šanse za zapošljavanje u Novom Sadu“  je pohađala i uspešno završila akreditovanu obuku „Integralna obuka pomoći u kući sa elementima bazične nege“ u trajanju od 60 sati.

Kada je u pitanju Centar za proizvodnju znanja i veština, već 8 godina učestvujem u njihovim raznim programima, ne samo ja lično već i cela moja porodica. Mnogo vidova podrške smo dobili kao što su podrška pri upisivanju dece u vrtić, radionice sa decom, paketi hrane i higijene, psihološka podrška i kada god mi je bilo potrebno bilo šta, obratila sam im se i dobila pomoć“, kaže Merita.

Obuka na kojoj sam bila, bila mi je jako korisna i dosta mi je značilo što sam mogla i decu da povedem, obzirom da ih nemam kome ostaviti na čuvanje, a imam ih četvoro. Uživala sam slušajući predavanje i zaista smo mnogo korisnih informacija dobili“, navodi ona.

Nakon završetka obuke kada sam trebala da imam prvi radni dan na poslu, od velike treme sam se zbunila i nisam ni razumela mentorku na kom mestu treba da se nađemo. Zalutala sam, međutim, brzo sam se snašla i nisam posle više nikada imala taj problem. Znate, ja imam četvoro dece. Do sada sam se bavila samo njima i njihovim potrebama. Sada je došlo vreme da se i ja osećam korisno i da imam svoju zaradu. To mi je veoma bitno“, objašnjava Merita Durmiši.

Ona dodaje da stekla veliko iskustvo i da joj je to otvorilo mnogo vrata i da su joj nudili stalno zaposlenje u Gerontološkom centru, ali je za sada morala da odbije, pošto je samohrana majka i izuzetno joj je teško da se sa decom organizuje. Takođe, navodi da se sada oseća veoma sigurno u sebe i da joj je rad pomogao da se oslobodi.

Planiram da nastavim sa radom kao gerontodomaćica, a takođe i planiram da se zaposlim puno radno vreme, kada deca još malo porastu. Trenutno mi najviše odgovara da radim kao i do sada – tri puta nedeljno“, kaže ona.

 

Priča je nastala u okviru  projekta “Inkluzija Romkinja i Roma i povratnika kroz nove šanse za zapošljavanje u Novom Sadu“ koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu i Centar za proizvodnju znanja i veština uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.
Stavovi izneti u ovoj priči predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, Grada Novog Sada i Centra za proizvodnju znanja i veština
.