INTERNI MONITORING I EVALUACIJA USLUGA U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

14-15.06.2022. Novi Sad

CENA OBUKE: 16.000,00 po učesniku za oba dana

CENA UKLJUČUJE:

 • materijal za učesnike (štampani i elektronski), 2 kafe pauze i 1 pauzu za ručak
  za učesnike za svaki dan obuke.
 • Putni troškovi i smeštaj učesnika nisu uključeni u cenu obuke.
 • Uplata se vrši najkasnije 3 dana pre početka obuke.
 • PRIJAVLJIVANJE UČESNIKA/CA: putem prijavnog formulara koji se šalje na obuke@cpzv.org a
  najkasnije 3 dana pred početak obuke. O tačnom mestu i vremenu održavanja obuke svi
  prijavljeni učesnici/ce će biti obavešteni blagovremeno.
 • Ukoliko ne bude prijavljeno minimum 5 učesnika/ca, organizatori zadržavaju pravo da
  otkažu/odlože zakazani termin.
 • Ukoliko se učesnik/ca ne pojavi na obuci, novac se ne vraća.

Opšti cilj programa obuke:
Upoznavanje učesnika/ca sa znanjima i veštinama rukovođenja, u skladu sa savremenim teorijama i
praksom menadžmenta, i njihovo osposobljavanje za samostalnu primenu monitoringa i evaluacije u
svakodnevnom radu.

Specifični ciljevi programa obuke:
1. Produbiti znanja o pojmu i značaju monitoringa i evaluacije
2. Usavršiti veštine i metode monitoringa i evaluacije kako bi ih koristili u budućem radu
3. Razviti interni plan monitoringa i evaluacije usluge
4. Shvatiti značaj primene, interpretacije i izveštavanja o nalazima evaluacije

 

Više informacija možete pronaći ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.