Poštovani/e, pozivamo Vas da prisustvujete akreditovanim obukama, možete se prijaviti samo na jednu ili obe obuke:

1. „Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti“

TEME OBUKE:

  • Pozitivna i negativna strana stresa – neka vam stres bude saveznik
  • Vaši izvori stresa i reakcije na stres
  • Stres u profesionalnom okruženju, sindrom sagorevanja
  • Strategije suočavanja – Vaš plan akcije

U skladu sa bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence Pravilnika o licenciranju stručnih radnika („Službeni glasnik RS“, br. 42/2013) učesnik obuke ostavaruje 15 aktivnih bodova.

VREME I MESTO REALIZACIJE: 6. april od 10.00 do 18.00 časova, u Novom Sadu. O tačnom mestu održavanja obuke bićete blagovremeno informisani.
CENA OBUKE: 9.500,00 dinara po učesniku. Uplata se vrši najkasnije 3 dana pre početka obuke.
CENA UKLJUČUJE: materijal za učesnike, 2 kafe pauze i 1 pauzu za ručak za učesnike. Putni troškovi i smeštaj učesnika nisu u ceni obuke.
AUTORKE I VODITELJKE: Marina Vukotić i Ivana Koprivica

2. „Strategije suočavanja sa stresom“

TEME OBUKE:

  • Asertivna komunikacija
  • Upravljanje vremenom
  • Upravljanje promenama
  • Tehnike relaksacije

U skladu sa bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence Pravilnika o licenciranju stručnih radnika („Službeni glasnik RS“, br. 42/2013) učesnik obuke ostavaruje 15 aktivnih bodova.

VREME I MESTO REALIZACIJE: 7. april od 10.00 do 18.00 časova, u Novom Sadu. O tačnom mestu održavanja obuke bićete blagovremeno informisani.
CENA OBUKE: 9.500,00 dinara po učesniku. Uplata se vrši najkasnije 3 dana pre početka obuke.
CENA UKLJUČUJE: materijal za učesnike, 2 kafe pauze i 1 pauzu za ručak za učesnike. Putni troškovi i smeštaj učesnika nisu u ceni obuke.

Učešće na obukama molimo Vas da potvrdite slanjem popunjenog prijavnog formulara, najkasnije do 3. aprila, na mejl adresu obuke@cpzv.org

Ukoliko ne bude prijavljen dovoljan broj učesnika po grupi, organizatori zadržavaju pravo da otkažu zakazani termin, o čemu će učesnici biti blagovremeno obavešteni.
Ukoliko se učesnik ne pojavi na obuci, novac se ne vraća.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Jelenu Avramov na broj 060/56-50-111 ili na 021/300-666-4 ili 063/826-66-02.