Poštovani/e,
Pozivamo Vas da prisustvujete akreditovanim obukama, možete se prijaviti samo na jednu ili obe obuke:

1. „Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti

TEME OBUKE:
• Pozitivna i negativna strana stresa – neka vam stres bude saveznik
• Vaši izvori stresa i reakcije na stres
• Stres u profesionalnom okruženju, sindrom sagorevanja
• Strategije suočavanja – Vaš plan akcije

VREME I MESTO REALIZACIJE: 5. novembar od 10.00 do 18.00 časova, Leskovac. Obuka će se održati u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju Leskovac
CILJNA GRUPA: Obuka je namenjena radnicima u sistemu socijalne zaštite. U skladu sa bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 42/2013) učesnik obuke ostavaruje 15 aktivnih bodova. Na obuku se mogu prijaviti i zainteresovani iz drugih sektora i sistema (obrazovanje, zdravstvo, mediji, lokalna samouprava, organizacije civilnog društva…), s obzirom da je obuka namenjena razvijanju opštih kompetencija (opštih znanja i veština za prepoznavanje i prevenciju simptoma profesionalnog stresa i sindroma sagorevanja).
CENA OBUKE: 8.000 dinara po učesniku. Uplata se vrši najkasnije 3 dana pre početka obuke.
CENA UKLJUČUJE: materijal za učesnike, 2 kafe pauze i 1 pauzu za ručak za učesnike. Putni troškovi i smeštaj učesnika nisu u ceni obuke.
AUTORKE I VODITELJKE: Marina Vukotić i Ivana Koprivica

2. „Strategije suočavanja sa stresom“

TEME OBUKE:
• Asertivna komunikacija
• Upravljanje vremenom
• Upravljanje promenama
• Tehnike relaksacije
VREME I MESTO REALIZACIJE: 6. novembar od 10.00 do 18.00 časova, Leskovac. Obuka će se održati u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju Leskovac
CILJNA GRUPA: Obuka je namenjena radnicima u sistemu socijalne zaštite. U skladu sa bodovnom listom uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 42/2013) učesnik obuke ostavaruje 15 aktivnih bodova. Na obuku se mogu prijaviti i zainteresovani iz drugih sektora i sistema (obrazovanje, zdravstvo, mediji, lokalna samouprava, organizacije civilnog društva…), s obzirom da je obuka namenjena razvijanju opštih kompetencija (opštih znanja i veština za prepoznavanje i prevenciju simptoma profesionalnog stresa i sindroma sagorevanja).
CENA OBUKE: 8.000 dinara po učesniku. Uplata se vrši najkasnije 3 dana pre početka obuke.
CENA UKLJUČUJE: materijal za učesnike, 2 kafe pauze i 1 pauzu za ručak za učesnike. Putni troškovi i smeštaj učesnika nisu u ceni obuke.
AUTORKE I VODITELJKE: Marina Vukotić i Ivana Koprivica

Prijavni formular možete preuzeti ovde.
Pozivno pismo možete preuzeti ovde.

Učešće na obukama molimo Vas da potvrdite slanjem popunjenog prijavnog formulara, najkasnije do 2. novembra, na mejl adresu obuke@cpzv.org
Ukoliko ne bude prijavljen dovoljan broj učesnika po grupi, organizatori zadržavaju pravo da otkažu zakazani termin, o čemu će učesnici biti blagovremeno obavešteni. Ukoliko se učesnik ne pojavi na obuci, novac se ne vraća.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Jelenu Avramov na broj 060/56-50-111 ili na 021/300-666-4 ili 063/826-66-02.