Centar za rani razvoj predstavlja program podrške razvoju dece koja nisu uključena u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i njihovim roditeljima. Program Centar za rani razvoj deci pruža priliku za ranu socijalizaciju i različite oblike kognitivne i motoričke stimulacije – kroz igru i radionice prilagođene uzrastu, a roditeljima priliku da kvalitetno provedu vreme sa detetom i upoznaju se sa novim aktivnostima koje mogu da praktikuju kod kuće. Tokom kreiranja i realizacije radionica, akcenat je na zajedničkim aktivnostima roditelja i deteta, jer sam koncept programa podrazumeva i unapređivanje roditeljskih kompetencija. Roditeljima su, pored radionica sa decom, na raslopolaganju i konsultovanje i savetovanje sa stručnim timom o svim temama važnim za razvoj dece, te razmena iskustva sa drugim roditeljima.

Centar za rani razvoj je program koji realizuje CPZV – Centar za proizvodnju znanja i veština u saradnji sa PU „Radosno detinjstvo“. Aktivnosti i sadržaji rada oslanjaju se na ciljeve i zadatke Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji predviđa oblasti rada kao što su: razvoj govora, početni matematički pojmovi, muzičke, likovne i fizičke aktivnosti. Osnovni pristup u radu sa decom je učenje kroz igru i igrovne i istraživačke aktivnosti, prilagođene uzrastu i interesovanjima deteta.

Aktivnosti realizuju obučeni volonteri sa iskustvom, koji su po obrazovanju pedagozi, psiholozi i defektolozi, odnosno studenti završnih godina navedenih smerova. Programom koordinišu Irina Milošević, master psiholog i Sara Pavić, dipl. defektolog.

Termini radionica: ponedeljkom i sredom od 17:30 do 19:00 časova.
Lokacija: Vrtić „Guliver“, Bate Brkića 1a, Novo Naselje.

Teme radionica za aktuelni mesec možete pratiti na našoj zvaničnoj Facebook stranici.