Predstavili smo rezultate istraživanja nastalog u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu vlade AP Vojvodine pod nazivom „Mentalno zdravlje mladih u AP Vojvodini – stanje i perspektiva“, sprovedenog školske 2015/16. godine. Ovim putem bismo i mi želeli da se zahvalimo Institutu za javno zdravlje na inicijativi, a naročito koleginici Dragici Jovišević na realizaciji.