Čestitamo ovaj dan svim volonterkama i volonterima!

U našoj organizaciji aktivno je preko 30 mladih koji svojim volonterskim radom izuzetno doprinose kvalitetu usluga koje pružamo, našoj održivosti i kredibilitetu ali pre svega promociji društvenog aktivizma, solidarnosti i individualne odgovornosti. Zato im se zahvaljujemo, i želimo da ovaj dan obeleže sa ponosom!