Centar za proizvodnju znanja i veština je imao zadovoljstvo da bude lokalni partner u organizaciji desete po redu Konferencije međunarodnog društva za zdravlje i ljudska prava (International Society for Health and Human Rights – ISHHR), koja je održana pod nazivom “Mentalno zdravlje, masovno raseljavanje ljudi i etničke manjine”. Konferencija je održana u Novom Sadu, u Master centru Novosadskog sajma, od 26. do 29. septembra 2017. godine.

Čitav događaj je bio usmeren na proučavanje iskustva izbeglištva na fizičko i mentalno zdravlje pojedinca i zajednice, na udruživanje napora civilnog sektora i vlasti u pružanju podrške, na etičke dileme u pružanju podrške mentalnom zdravlju tražiocima azila, kao i na uticaj radikalizacije na Zapadu na percepcije izbeglica/migranata u zajednici.

Trećeg dana konferencije, u Sali 4, prezentovan je rad pod nazivom Interkulturalna nastava i učenje u multikulturalnom društvu (Intercultural teaching and learning in multicultural society), pred oko 20 učesnika konferencije. Autorke rada su Mirjana Beara, Ana Bu, Ivana Koprivica i Danijela Petrović. U radu je prikazan akreditovani program obuke za zaposlene u obrazovanju „Izazovi interkulturalnog učenja i nastave“ čiji je nosilac CPZV. Ovaj jednodnevni trening program je realizovan do sada u 20 opština i sa preko 500 zaposlenih u obrazovanju a ima za cilj razvoj interkulturalnih kompetencija nastavnika (znanja, veština i stavova). Prezentacija je naišla na veoma dobar prijem i pokrenula diskusiju među učesnicima. G-đa Gwyn Overland iz norveškog centra RVTS je, nakon izlaganja, pohvalila program i izrazila  želju za daljom saradnjom.

Nešto kasnije, istog dana, u sali 4 je nastavljeno sa prezentovanjem naših radova i aktivnosti, pa je tako održana prezentacija jednog od programa CPZVa, kao primera dobre prakse. Program je prezentovan pod nazivom Podrška ranom razvoju u službi socijalne inkluzije Roma u Srbiji (Early childhood development service in function of social inclusion of Roma), a autorke ovog rada su Milenka Matić, Vinka Žunić i Tatjana Lazor Obradović. U radu je bilo reči o direktnoj podršci i motivisanju romskih porodica na putu ka ostvarenju prava na socijalnu i obrazovnu inkluziju, kao i o postignutim rezultatima za vreme četvorogodišnje implementacije ovog programa.

Jedan od indikatora uspešnosti konferencije je i brojka od oko 200 registrovanih učesnika, iz svih delova sveta: Srbije, Kolumbije, Španije, Indije, Filipina, Turske, Norveške, Švajcarske, Sudana, Južne Afrike, Ugande, SAD, Velike Britanije, Danske, Gruzije, Bosne i Hercegovine, Australije, Tibeta, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Mađarske, Grčke, Belgije i Holandije.