Drugi modul obuke vršnjačkih edukatora u okviru projekta Kultura komunikacije među mladima je održan 23. i 24. februara.

Tokom dva dana edukatori su iskustveno prošli kroz radionice koje će realizovati u školama. Svi učesnici su uspešno savladali predviđene programe i dobili sertifikate. Tokom sledeće nedelje edukatori će već početi sa prvim radionicama u školama.

Obuku je vodila dr Mirjana Beara.