Festival prava deteta počeo je 25.10.2019. godine u Novom Sadu, a tokom mesec dana obuhvatiće niz zanimljivih manifestacija, radionica, edukacija, tribina i drugih događaja širom Vojvodine.

Festival organizuje Pokrajinski zaštitnik građana – Ombudsman, u saradnji sa Novosadskom mrežom za decu i lokalnim ombudsmanima sa teritorije Vojvodine, a povod je obeležavanje 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta, prvog međunarodnog i obavezujućeg dokumenta o zaštiti prava najmlađih, koji je potpisala i Srbija.

Kako poručuju u instituciji pokrajinskog ombudsmana, teme obuhvaćene Festivalom biće, između ostalog, obezbeđivanje i unapređivanje kvalitetne podrške ranom razvoju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, participaciji dece, inkluziji, zaštita deteta od nasilja, zabrana telesnog kažnjavanja, rad sa decom iz osetljivih društvenih grupa, vakcinacija i zaštita životne sredine.

 Organizovanjem Festivala o pravima deteta, Pokrajinski zaštitnik građana želi, najpre, da samoj deci pruži priliku da govore i informišu se o svojim pravima i društvu u kome žive, ali i da skrene pažnju javnosti na važnost prava deteta i značaj uzajamne saradnje i umreženosti državnih institucija, organizacija civilnog društva i celokupne zajednice u zaštiti, ostvarivanju i unapređivanju prava deteta. Osim u Novom Sadu, festivalske aktivnosti u vidu radionica, izložbi, diskusija, okruglih stolova, predstava, časova građanskog vaspitanja, prezentacija istraživanja, filmskih projekcija, tribina i konferencija, odvijaće se i u Sremskim Karlovcima, Somboru, Kikindi, Srpskom Itebeju i Šidu.

Festival je zvanično otvoren 25.10.2019. godine tematskim sastankom Novosadske mreže za decu NSMEDE, čija gošća je prof. dr. Nirvana Pištoljević sa Kolumbija univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama i saradnica UNICEF-a. Tema sastanka je „Pravo deteta na dostupnost kvalitetne podrške razvoju – značaj građenja sistema skrininga i rane intervencije“.

 

Program Festivala preuzmite ovde