Centar za proizvodnju znanja i veština u saradnji sa Centrom za neformalno obrazovanje „Drugi korak“, vas pozivaju na učenje tehnike crtanja fraktala, kao forme art terapije.