Predstavnici i saradnici Centra za proizvodnju znanja i veština učestvovali su na konferenciji „Godinu dana primene Zakona o socijalnoj zaštiti” koja je organizovana 23-24. januara u Beogradu.

Konferencija je obuhvatila okrugli sto 23. januara i javno slušanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije narednog dana. Cilj konferencije je bio da okupi sve relevantne aktere i ukaže na primere dobre prakse i izazove u primeni novog Zakona o socijalnoj zaštiti. Pored toga, predstavljen je Izveštaj o stanju na terenu i rezultatima jednogodišnje primene Zakona o socijalnoj zaštiti u odnosu na decu, izbegla i interno raseljena lica.

Kao deo koalicije Kontakt organizacija civilnog društva, Građanske inicijative su zajedno sa lokalnim partnerima među kojima je i CPZV pratile primenu Zakona o socijalnoj zaštiti u 15 gradova i opština Srbije. Centar za proizvodnju znanja i veština je kao partnerska organizacija na terenu realizovao istraživanje o uslugama za decu na teritoriji grada Novog Sada. 

Na javnom slušanju diskutovano je o informacijama prikupljenim u terenskim istraživanjima sa predstavnicima ministarstava iz oblasti socijalne zaštite, prosvete i omladine, Nacionalne službe za zapošljavanje, Tima za smanjenje siromaštva i socijalnu uključenost, ekspertima/kinjama i predstavnicima skupštinskog Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

Prisutnima se takođe predstavljene i preporuke o tome kako se pružanje socijalnih usluga u odnosu na tri pomenute ranjive grupe može poboljšati.

Izveštaj o primeni Zakona o socijalnoj zaštiti sproveden je u okviru projekta „Inicijativa za praćenje socijalne politike“ kog sprovodi koalicija Kontakt organizacija civilnog društva (KOCD). Nosilac projekta su Građanske inicijative, a finansijski je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške.