„Centar za proizvodnju znanja i veština“ je izradio svoj „Godišnji izveštaj o radu za proteklu 2014. godinu“.

Dokumenta na srpskom ili engleskom jeziku možete možete preuzeti na sledećem linku:

Preuzmi Godišnji izveštaj o radu za proteklu 2014. godinu: Srpski

Download Know How Centre 2014 Annual Report: English