U prostorijama Centra za proizvodnju znanja i veština je, 01.decembra 2015 godine, održan godišnji organizacijski sastanak.

Na sastanku smo prezentovali sve aktivnosti u tekućoj godini po aktuelnim programima koje realizujemo. Analizirani su ostvareni rezultati tokom protekle godine, aktivnosti na pripremi aktuelnih programa i razmatrani su modeli prevazilaženja izazova koji nas očekuju, kada je u pitanju naredna godina. Prisustni članovi i članice CPZV-a su diskutovali i davali predloge o unapređenju rada organizacije i napravljen je akcioni plan za 2016. godinu. Na sastnaku su predstavljene i interne procedure organizacije kao i nova upravljačka struktura.