U četvrtak, 24. novembra 2016. godine održana je u Novom Sadu međunarodna radionica na temu “Zdravstvene implikacije transnacionalnih migracija ljudi” koja je okupila grupu eksperata u oblasti psihosocijalne podrške i zdravlja. Skup su otvorili Dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Palimir Tot, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Radionicu su organizovali Novi Južni Vels – Služba za tretman i rehabilitaciju osoba koje su preživele torturu i traumu (Sidnej, Australija), i Centar za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada uz podršku Centralnoevropske inicijative (CEI).

Radionica je održana kao uvod u međunarodnu konferenciju međunarodne asocijacije za ljudska prava i zdravlje na temu mentalnog zdravlja, masovnih raseljavanja i etničkih manjina koja će se krajem septembra 2017. godine održati takođe u Novom Sadu. Ciljevi radionice bili su da se razmene informacije o aktuelnom stanju u pogledu uslova smeštaja migranata, izbeglica i tražilaca azila u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope i da se prodiskutuju izazovi i problemi u vezi sa uticajem masovnih transnacionalnih migracija na generalno zdravlje i mentalno zdravlje u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope.

Na skupu su govorili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, Novosadskog humanitarnog centra, Volonterskog centra Osijek, Resursnog centra za nasilje, traumatski stres i prevenciju samoubistva (Bergen, Norveška) i Instituta za međunarodne i razvojne studije (Ženeva, Švajcarska).

Jedan od važnih zaključaka radionice je da se međusektorskom saradnjom, koordiniranim aktivnostima, razmenom ekpertize, iskustava i komunikacijom na međunarodnom nivou može doprinosimo da se na potrebe ovih ljudi adekvatnije odgovori. Na ovaj način se povećavaju šanse da se sredstva i naše vlade i međunarodne zajednice usmerenije koriste i povežu u jedan, efikasan i efektivan odgovor a posebno odgovor koji cilja naročito ugrožene grupe migranata.