Zаvršеnо је istrаživаnjе о sprovođenju socijalne politike usmerene na zaštitu dece od socijalne isključenosti na teritoriji grada Novog Sada. Ovo istraživanje je sprovedeno kao deo projekta Koalicija organizacija civilnog društva. Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj održivog mehanizma za praćenje i sprovođenje socijalne politike zasnovane na Zakonu o socijalnoj zaštiti iz 2011. godine.

Preuzmite kompletnu prezentaciju o istraživanju
Preuzmite analizu lokalnih dokumenata koji se odnose na brigu o deci

Ovaj projekat je inicijativa Koalicije kontakt organizacija koje se bave ranjivim grupama u Srbiji, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške. Za više informacija o koaliciji KOCD i trenutnim aktivnostima pogledajte: http://www.kocd.org