2. FAZA

Centar za proizvodnju znanja i veština, iz Novog Sada, u okviru projekta

„INTEGRISANI ODGOVOR NA NASILЈE NAD ŽENAMA U VOJVODINI – 2. FAZA“, 

Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, realizuje trening za trenerice:

  • I modul od 15-17.09.2017. i
  • II modul od 06-08.10.2017. godine.

 

Trening će okupiti grupu ekspertkinja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilјa, koje će u narednom periodu, do proleća 2018. godine, biti uklјučene u izradu i realizaciju programa edukacije za:

  • Unapređivanje znanja i razumevanja stručnjaka u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava nasilja iz marginalizovanih grupa, kao i
  • Unapređivanje znanja i razumevanja stručnjaka u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava specifičnih oblika rodno zasnovanog nasilja (seksualno nasilje, uključujući i silovanje, proganjanje i polno uznemiravanje), kako bi se unapredila institucionalna prevencija i zaštita žena koje su pretrpele ove oblike nasilja.