Nacionalni savet romske nacionalne manjine u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a uz podršku OEBS-a, je organizovao 01.decembra 2015. godine javnu raspravu o Nacrtu strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

Predsednik Međuresorne grupe za izradu Strategije i predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Srbije, kao i drugi učesnici su diskutovali o dokumentu. Tokom javne rasprave aktivno učešće su imale i predstavnice Centra za proizvodnju znanja i veština.