U okviru projekta ,,Podrška zapošljavanju Roma i povratnika – E2R2’’, koji je deo šireg programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Inicijativa za razvoj i saradnju – IDC, zajedno sa Centrom za proizvodnju znanja i veština – CPZV, raspisuje

JAVNI POZIV

za izbor korisnika za pohađanje biznis obuka, dodelu subvencija za samozapošljavanje i mentorsku podršku

Korisnici i korisnice će u okviru projekta biti podržani kroz::

  1. Biznis treninge – obuke za pokretanje sopstvenog posla ili povećanja obima sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje i razvoj individualnih biznis planova;
  2. Subvencije za samozapošljavanje kroz obezbeđivanje mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla u skladu sa individualnim biznis planom;
  3. Mentorsku podršku biznisu i poslovno savetovanje za implementaciju individualnih biznis planova.

Pravo na podršku imaju povratnici i povratnice, Romi, Romkinje i pripadnici drugih teže zapošljivih grupa i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji neke od korisničkih opština – IDC: Grad Beograd, Grad Vranje, Grad Leskovac, Grad Subotica, Opština Šid,Opština Preševo, Opština Bujanovac, Opština Osečina; CPZV: Grad Novi Sad, Grad Šabac, Opština Titel, Opština Beočin, Opština Žabalj, Opština Kula, Opština Stara Pazova, Opština Bačka Palanka.

Povratnici u smislu ovog javnog poziva su osobe koje su boravile u inostranstvu (Nemačkoj ili drugoj zemlji) duže od tri meseca u kontinuitetu (razlog boravka može biti azil, posao, studije, stručno usavršavanje ili bilo koji drugi) i koje su se vratile u svoju zemlju porekla. Izraz „druga zemlja“ odnosi se i na evropske i neevropske države. Ako je povratnik boravio i u Nemačkoj i u drugoj zemlji, smatra se „povratnikom iz Nemačke“. Osim ako boravak u drugoj zemlji očigledno ne nadmašuje dužinu i vremensku blizinu boravka u Nemačkoj (npr. boravak u Nemačkoj pre 10 godina, povratak iz Italije pre šest meseci).

Pripadnicima romske nacionalne manjine u smislu ovog javnog poziva se smatraju osobe koje se dobrovoljno i samostalno izjasne da se smatraju pripadnikom/com romske nacionalne manjine.

Pripadnici drugih teže zapošljivih grupa u smislu ovog javnog poziva sе smatraju mladi do 30 godina života, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci, a posebno nezaposlena lica koja traže posao duže od 18 meseci), mladi u domskom smeštaju, mladi u hraniteljskim porodicama, mladi u starateljskim porodicama.

 

Tekst javnog poziva sa svim dodatnim informacijama u vezi sa pozivom kao i prateću dokumentaciju možete pogledati i preuzeti na linku:

https://idcserbia.org/javni-poziv-za-izbor-korisnika-za-proces-biznis-obuka-subvencija-za-samozaposljavanje-i-mentorstva-u-okviru-projekta-podrska-zaposljavanju-roma-i-povratnika-e2r2/

 

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO, U PROSTORIJAMA IDC-a, CPZV-a ILI POŠTOM NA ADRESU MILANA RAKIĆA 65a, BEOGRAD, NAJKASNIJE DO 15.04.2022. DO15:00H.