U Domu Narodne skupštine u Beogradu 10. decembra 2015. održano je javno slušanje na temu „Zaštita dece u Srbiji – od zakona do sprovođenja“ u organizaciji Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, na predlog Mreže organizacija za decu Srbije.

Tema javne debate su reformski procesi i postignuti rezultati u oblasti dečije zaštite u Srbiji i unapređenje zakonodavnog okvira u interesu dece i najranjivijih grupa koje su na marginama društva i društveno isključene.

Pored toga, na skupu je predstavljen Indeks dečije zaštite kao doprinos razvoju politika koje se zasnivaju na dokazima i podacima.

Više o javnom slušanju možete naći na sajtu MODS-a.