Centar za proizvodnju znanja i veština 12. marta 2016. godine organizuje jednodnevnu konferenciju na temu: “Tranzicija dece sa smetnjama u razvoju – spremnost obrazovnog sistema za uključivanje svakog deteta”. Konferencija će se održati u Novom Sadu, u sali Tehničke škole “Mileva Marić Ajnštajn“, Gagarinova 1, Novi Sad.

Cilj konferencije je unapređivanje kvaliteta pružanja dodatne podrške deci/učenicima iz osetljivih grupa  i deci/učenicima sa teškoćama u razvoju, odnosno svakom detetu kojem je potrebna dodatna podrška, povezivanjem i  uspostavljanjem saradnje između svih  učesnika u obrazovno-vaspitnom radu u okviru istog, ali i na različitim nivoima obrazovnog sistema.

 

Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj veoma značajnoj temi i time date svoj doprinos. Tokom konferencije predviđen je i rad u sesijama, tako da je veoma značajno da sa različitih aspekata i iz ugla različitih struka i uloga, sagledamo mogućnosti za unapređenje podrške deci kojima je ona potrebna u obrazovnom sistemu.

 

Kontakt osoba je Katarina Majkić, 063 580 377, katarina.majkic@gmail.com.

Pozivno pismo možete preuzeti ovde.

Prijavni formular (možete ga preuzeti ovde) pošaljite na katarina.majkic@gmail.com.

Agendu možete preuzeti ovde.