CPZV je pokrenuo novi projekat koji se naslanja na rezultate prethodno realizovanog, „Triput URA! za zdravlje u školi“.

S obzirom da je na radionicama sa mladima, kao i na završnoj konferenciji ovog projekta zaključeno da postoji potreba da se u školama nastavi rad sa učenicima upravo o temama koje su njima aktuelne i značajne za snalaženje u vršnjačkom okruženju, komunikaciju sa vršnjacima, školom, roditeljima, pokrenut je novi ciklus obuke. Ovog puta obukom će biti pripremljeni vršnjački edukatori odnosno mladi iz srednjih škola u Novom Sadu, koji će potom realizovati radionice u srednjim i osnovnim školama sa svojim vršnjacima. Cilj ove inicijative je unapređenje kulture interpersonalne komunikacije među mladima u stvarnom i virtuelnom svetu.

Projekat će biti realizovan u 5 osnovnih i 5 srednjih škola u Novom Sadu koje budu zainteresovane za saradnju. S obzirom na aktuelna dešavanja u školama u Novom Sadu, na nasilje među mladima, kao i na činjenicu da je Novi Sad promovisan kao bezbedan grad, svaka inicijativa koja mlade usmerava na dijalog, nenasilnu komunikaciju i bezbedno korišćenje informacionih tehnologija kao sredstava komunikacije, je takođe aktuelna.

Vršnjački edukatori će sami odabrati teme radionica koje će realizovati u školama, i kreirati ih zajedno sa trenericom Mirjanom Bearom. Na taj način će biti obezbeđeno da sadržaj rada sa učenicima i učenicama bude zaista odgovor na njihova interesovanja i potrebe. Teme će se kretati u okvirima osnova komunikologije, kulture komunikacije u stvarnom i virtuelnom životu, nenasilne komunikacije i razrešavanja konflikata.

Projekat finansira Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.