Centar za proizvodnju znanja i veština organizovaće radionice u okviru projekta „Kultura Roma kroz strip 2“ finansiranom od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Projekat „Kultura Roma kroz strip 2“je namenjen mladima, ali i svim ostalim članovima zajednice i ima za cilj da se kroz umetnost širi pozitivna slika o romskoj kulturi.

Opšti cilj projekta je doprinos smanjenju etničke distance prema Romima kroz promociju kulturnog identiteta.

Projekat predstavlja nadogradnju projekta “Kultura Roma kroz strip” koji je CPZV realizovao 2015. godine. Ovom prilikom su se istakli posebno talentovani i motivisani mladi učesnici sa kojima nastavljamo rad na razvoju njihovih veština.

Projektom se direktno uključuju pripadnici manjina i supkulture u kreiranju otvorenog umetničkog oblika medija, sa akcentom na proces zajedničkog rada. Takođe, vrši se razmena znanja o zanemarenoj kulturi sa spoljašnjim svetom kroz umetnost, učenje i igru i odlučujući se za medij koji je deo pop kulture, vraća se poverenje zajednice u sposobnost marginalizovanih grupa da stvaraju i šire sopstvene kulturne vrednosti.