U okviru projekta „Kultura Roma kroz strip“ koji je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja, održane su strip radionice u prostorijama Centra za proizvodnju znanja i veština. Učesnici su imali priliku da nauče nešto u kulturi Roma, njihovoj tradiciji i stvaralaštvu, kao i o osnovnim tehnikama strip crtanja.

Cilj radionica je bio da motivišu mlade Rome i Romkinje, da se angažuju i doprinesu unapređenju kvaliteta svojih života na jedan savremen i kreativan način.

Fotografije možete pogledati ovde.