CPZV od 01.06.2015. realizuje projekat ,,Kultura Roma kroz strip“ uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.

Projekat ima za cilj da angažujući mlade Rome i Romkinje, doprinese smanjenju negativnih stavova ne-romske populacije ka romskoj kulturi i da promoviše principe tolerancije i antidiskriminacije. Projektne aktivnosti koje obuhvataju, radioničarski rad, kulturno stvaralaštvo i medijsku kampanju, takođe imaju za cilj da inspirišu i motivišu mlade Rome i Romkinje, da se angažuju i doprinesu unapređenju kvaliteta svojih života na jedan savremen i inovativan način.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti za učešće u radionicama putem mail-a

Facebook stranica