18. decembra u svetu se obeležava Međunarodni dan migranata.

Mobilni medicinski tim Centra za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada pružio je medicinsku pomoć za 1427 izbeglica iz Sirije, Iraka, Irana i Avganistana.

Medicinski tim Centra za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada koga čini 15 medicinskih sestara i tehničara na čelu sa dva lekara je na terenu u Šidu u protekla dva i po meseca pružio prvu pomoć za 1427 izbeglica, od toga je bilo 534-oro dece. Ljudi su se najčešće javljali sa respiratornim infekcijama, povredama nogu kao posledicama dugog pešačenja, a kod male dece je najčešći problem bio vezan za ojede (usled nemogućnosti za adekvatnu higijenu) i za stomačne tegobe zbog neredovne ishrane.

Od 1.10.2015. Centar za proizvodnju znanja i veština (CPZV) u saradnji sa udruženjem „Inicijativa za razvoj i saradnju“ iz Beograda (IDC) i nemačkom humanitarnom organizacijom ASB pokrenuo je program podrške migrantima u okviru projekta „Podrška izbeglicama iz Sirije u tranzitu kroz Republiku Srbiju – pružanje prve pomoći“.

CPZV je angažovao medicinske radnike, koji kao aktivisti CPZVa odlaze u mesta gde se ukaže potreba i pružaju bazičnu medicinsku podršku onima kojima je potrebna, jer se pokazalo da je na terenu neophodno pružanje medicinske pomoći, kao i podrška majkama sa malom decom, trudnicama i dojiljama.

CPZV ima petnaest aktivista i aktivistkinja od kojih po troje svaki dan od ponoći do 8 ujutro dežuraju u zgradi kod železničke stanice u Šidu. U proseku po dežurstvu obave oko 50 pregleda i lakših medicinskih intervencija.