Danas se obeležava međunarodni dan Roma. Čestitamo!