Upoznajte naše mentore/ke  na projektu „Mladi i evropske vrednosti“

Đorđe Obradović
Đorđe ObradovićJazz vokalista
● Završio studije modernog pevanja na Berklee International Network programu na Liceu Conservatori – L’Aula conservatori de jazz y musica moderna u Barseloni
● Završio i Jönköping univerzitetski kurs “Liderstvo i razvojni rad s mladima”
● Boravio i radio u Španiji 2008 – 2013. godine
● Stekao značajno pedagoško iskustvo na međunarodnim projektima, radio sa mladima kao i sa decom bez roditeljskog staranja
● Velik broj nastupa u zemlji i inostranstvu
Dunja Nedeljković
Dunja NedeljkovićLikovni pedagog
● Diplomirala na grafičkom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu. Postdiplomske studije grafike pod magistarskom tezom ‘’ Novele pejzaza” odbranila 2007. god.u klasi prof. Slobodana Abija Knezevića
● 2002. Nagrada Ambasade Kraljevine Norveske za postignute visoke akademske rezultate
● 2002. Najperspektivniji student grafickog odseka na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu- Perspektiva 1.
● 2002. Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignute vrhunske rezultate u umetnickim aktivnostima tokom studiranja
● 2019. Nagrada Specijalni Ex Tempore na likovnom događaju povodom dodeljene titule evropske prestonice kulture gradu Novom Sadu za 2021.godinu
● Živela i radila u Italiji 2009-2015, preko 20 samostalnih i veliki broj kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu
● Bavi se pedagoškim radom, kao profesor u srednjoj školi
Dragan Ristić – Kal
Dragan Ristić – KalMuzičar, menadžer, producent, kompozitor, glumac
● Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu (odsek menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture) i master studije teorije dramskih umetnosti i medija na istom fakultetu
● Živeo i radio u Mađarskoj 1999-2001
● Realizovao brojne programe sa mladima a u vezi sa brendiranjem kulture, kulturnih politika, strategija razvoja kulture. Poseban akcenat je bio na statusu i kulturi Roma
Tijana Jakovljević Šević
Tijana Jakovljević ŠevićDoktor etnoloških i antropoloških nauka
● Završila osnovne, magistarske i doktorske studije na Katedri za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
● Naučna saradnica u Regionalnom-Internacionalnom muzeju ženske kulture (Museum Frauenkultir Regional-International), Firt, Nemačka
● Živi i radi u Nemačkoj od 2012. godine
Nebojša Đerić
Nebojša ĐerićOmladinski radnik i aktivista
● Boravio i radio u Švedskoj 2003 i Severnoj Irskoj 2007 gde je radio sa mladim ljudima koristeći neformalno obrazovanje i informalno učenje
● Od 2000. godine radi na internacionalnim projektima koji su bili podržani od strane Saveta Evrope i Evropske komisije (European Youth Foundation, Youth in Action Programme and Erasmus + Programme)