Od ovog leta CPZV sprovodi projekat „Mladi i evropske vrednosti“ koji podržava Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“.

Osnovna svrha projekta jeste da se aktivnim uključivanjem dece i mladih u proces pripreme grada Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture Novi Sad 2021 unapredi aktivistički potencijal dece i mladih kako bi njihove generacije u budućnosti preuzele odgovornost za razvoj kulturnih vrednosti.
Pored toga, ustanove kulture i obrazovanja i organizacije koje se bave kulturom biće podstaknute i osnažene da realizuju programe koji doprinose svrsi ovog projekta, tako što će biti obučene za pripremu i realizaciju projekata u oblasti kulture, a koji neguju evropske vrednosti, i dobiće podršku u vidu pripreme projektnih predloga koji odgovaraju ciljevima „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“.

Zato, ključne aktivnosti ovog projekta su:

 • Radionice za jačanje kapaciteta institucija i organizacija u oblasti kulture i umetnosti za pripremu projektnih predloga odnosno razvijanje projektnih ideja, kao i za implementaciju projekata.
 • Podrška ustanovama/organizacijama u oblasti kulture i umetnosti u pripremi projektnih predloga i apliciranju za sredstva za njihovu implementaciju.

 

 • Evropsko mentorstvo za mlade kreativce i aktiviste:
  Ovu komponentu pored Pored Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ podržava i Omladinski savez udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“.
  Osnovna ideja programa je da se kroz mentorski rad sa srednjoškolcima/kama u oblasti umetnosti i/ili kulturnog menadžmenta, ličnog razvoja i obrazovanja radi na promociji EU vrednosti na praktičnom-ličnom primeru. Sa mladima će se obrađivati teme iz oblasti umetnosti, kulture, ali i svega onoga što obeležava njihov školski život i svakodnevicu.

  Zainteresovani učenici i učenice srednjih škola u Novom Sadu na ovaj način imaće priliku da se kroz lične priče i prizmu mentora/ki – umetnika/ca i aktivista/kinja upoznaju sa obrascima i modelima organizacije i rada u EU, a kroz mentorski proces podstaknu na kreiranje i realizaciju sopstvenih projektnih ideja.

  Kao rezultat mentorskog rada sa mladima a uz podršku CPZV tima, srednjoškolci/ke će definisati sopstvene projektne ideje koje mogu da se razviju u projektne predloge i realizovaće svoje male kreativne projekte. Takođe, biće uključeni u kulturne projekte Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ i aktivističke projekte Omladinskog saveza udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“, u skladu sa njihovim interesovanjima.