Centar za proizvodnju znanja i veština pridružuje se inicijativi Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) koja poziva sve građanke i građane da svoje sumnje ili saznanja o postojanju nasilja u porodici prijave nadležnim institucijama. Ovim se MODS pridružuje apelu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, koje je uputilo poziv svim građankama i građanima da prijave nasilnike i svaki oblik nasilja.

Povod za upućivanje apela predstavljali su nedavni tragični događaji u Veterniku kada su u porodičnom nasilju život izgubile žena i jedna beba. MODS se, takođe, slaže sa konstatacijom Koordinacionog tela da “nasilje nad ženama nije privatna stvar, već problem čitavog društva”, odnosno da “prijavljivanje nasilnika na vreme može da spase živote žena i dece”.

U cilju obezbeđivanja dodatnih finansijskih sredstava za borbu protiv nasilja nad decom, mladima i ženama, MODS poziva Vladu da pokrene postupak pristupanja Republike Srbije Programu Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo (Rights, Equality and Citizenship Program 2014-2020 – REC). U specifične ciljeve ovog programa, čiji ukupni budžet iznosi više od 439.000.000 evra, između ostalog spadaju borba protiv diskriminacije, promocija jednakosti između muškaraca i žena, zaštita prava deteta i borba protiv nasilja nad decom, mladima i ženama. Učešće Srbije u ovom programu bi organizacijama civilnog društva, kao i javnim ustanovama i lokalnim samoupravama, dalo mogućnost da pristupe značajnim sredstvima za realizaciju programa i projekata borbe protiv nasilja u porodici u skladu sa ciljevima utvrđenim u apelu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

MODS veruje da delotvorna zaštita dece i žena nije moguće bez razvoja svesti građana o ulozi koju sami mogu imati u suzbijanju porodičnog nasilja. Međutim, smatra i da odgovor na nasilje u porodici mora da bude sistemski i zato poziva novu Vladu da preduzme sve neophodne mere kako bi se unapredili institucionalni kapaciteti za suzbijanje nasilja. U tom smislu pozdravlja i najavljeno donošenje Zakona o suzbijanju nasilja u porodici.