MOJA PRIČA – SANELA

Sanela Jovanović je korisnica mera podrške zapošljavanju u okviru projekta “Inkluzija Romkinja i Roma i povratnika kroz nove šanse za zapošljavanje u Novom Sadu“. Ovaj program se posebno odnosio na radnu aktivaciju za korisnike novčane socijalne pomoći.  Tokom realizacije projekta posebna pažnja bila je posvećena aktivaciji ovih korisnika, koja je već uspešno sprovedena prethodnih godina u Novom Sadu. Aktivacija korisnika novčane socijalne pomoći je skup zvaničnih državnih mera i aktivnosti aktivne socijalne politike i aktivne politike zapošljavanja u cilju jačanja kapaciteta korisnika za ulazak na tržište rada kao osnovnog preduslova njihove socijalne inkluzije. Krajnji cilj aktiviranja korisnika je postepeno smanjenje njihove zavisnosti od sistema socijalne zaštite tako što će se angažovati na tri meseca i povećati njihova motivaciju i sposobnost da smanje zavisnost od socijalne zaštite.

Mogu da kažem da mi je prvi dan na poslu bilo stvarno lepo. Možda nismo odmah znale da se snađemo, ali brzo smo se uklopile, nije to baš bilo tako teško”, navodi Sanela.

Radili smo u JKP “Čistoća” i tamo su nam pokazali šta treba da radimo, da tim bockalicama skupljamo pikavce, papire. Bili smo stvarno zadovoljni, jer to nije težak posao. Tamo se druži sa ljudima. Stvarno nam je bilo lepo, već drugi dan tamo smo se skroz uklopili.  Prihvatili su nas, kada dođemo na posao, prvo nam skuvaju kafu. Mnogo su dobri tamo. Kada bi se ovaj projekat nastavio, ja bih volela da i dalje radim tamo. Stvarno sam bila prezadovoljna. Nekad smo bili malo mokri, radi se napolju, ali ni to mi nije smetalo. Mnogo sam zahvalna Ružici iz Centra za socijalni rad zato što me je uputila na ovaj program“, kaže ona.

Sanela navodi da se nada da će biti i dalje projekata jer ona kako kaže, ovaj posao ne bih menjala.

Do sada nisam bila deo nekog projekta Centra za proizvodnju znanja i veština, ali sam dolazila na radionice, dovodila decu. Kada je u pitanju novac, naravno da se osećam dobro kada zarađujem svoj novac. Jeste da imam socijalnu pomoć i četvoro dece, mada su moja deca već velika  i odrasla i rade, ali i za mene samu je socijalna pomoć mala, pa mi zato baš znači kad i radim. Moja socijalna pomoć je 9000 dinara, to je jako malo. Ovako, imaš na šta da se osloniš – čekaš platu. Stvarno sam zadovoljna što sam bila deo ovog projekta“, završava Sanela.

 

Priča je nastala u okviru  projekta “Inkluzija Romkinja i Roma i povratnika kroz nove šanse za zapošljavanje u Novom Sadu“ koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu i Centar za proizvodnju znanja i veština uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.
Stavovi izneti u ovoj priči predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, Grada Novog Sada i Centra za proizvodnju znanja i veština
.