Mreža organizacija za decu Srbije – MODS je Nacionalna partnerska mreža (NPN) Eurochilda. Trenutno postoji 18 NPN koje predstavljaju više od 1900 organizacija koje se bave zaštitom prava deteta širom Evrope.

Na sastanku Nacionalnih partnerskih mreža koji je održan od 23. do 24. septembra 2015. u Amsterdamu, MODS je predstavljala Jasmina Miković, članica Upravnog odbora MODS-a i zamenica izvršne direktorke Praxisa. Pored toga, Jasmina Miković je učestvovala na zajedničkoj sesiji Eurochild-a i Evropske mreže ombudsmana za decu (ENOC) u Amsterdamu na kojoj je predstavila saradnju MODS-a i zamenice zaštitnika građana za prava deteta.

Sastanak 18 nacionalnih partnerskih mreža (NPN), koji je održan 24. septembra u Amsterdamu, Holandija, pokazao je potrebu za postojanjem koordiniranog pristupa na nivou Evrope kako bi se države članice EU ohrabrile u radu na poboljšanju života dece i mladih. Grupa nacionalnih mreža za prava deteta, koje predstavljaju više od 1900 organizacija koje se bave zaštitom prava deteta širom Evrope, pozvala je na snažnije usmeravanje na nivou EU kako bi se pružila pomoć članicama EU u unapređivanju i zaštiti prava deteta u Evropi.

Situacija dece i mladih ljudi u Evropi nije ni blizu idealne. Širom EU, 28% dece je izloženo riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u odnosu na prosečnih 25% kod ukupne populacije. Preko 11% dece u EU napusti školu pre završetka srednjeg obrazovanja. Nezaposlenost mladih je više nego dvostruko veća od prosečne stope nezaposlenosti. (Evrostat 2013) Siromaštvo je glavni pokretač za stavljanje dece na staranje unutar državnog sistema. Preko pola miliona dece završi u institucijama u EU. Neizvesne i teške okolnosti u kojima se nalaze deca migranti i izbeglice, među kojima ima i onih koji su odvojeni od svojih porodica, dovodi ih u situacije u kojima su izuzetno ranjivi.

„Ulaganje u decu je dobitak za budućnost. Osnaživanje dece garantuje bolje rezultate u obrazovanju, uštede u državnom budžetu, smanjenje radikalizacije i povećanje inovacije u svim sektorima“, kaže Dana Rušinová, Koalicija za decu u Slovačkoj (NPN u Slovačkoj).

„Razvoj principa EU za zaštitu dece je korak u pravom smeru. Ali se ne može tu zaustaviti. Našim vladama je potrebna podrška u primeni ovih principa u praksi. Na primer, kako će ih koristiti u zaštiti dece izbeglica i migranata koji dolaze u Evropu? „, pita Edel Kvinn iz Saveza za prava deteta (NPN u Irskoj).

„Vladini programi reformi i inicijative EU poput TTIP mogu da povećaju nivo učešća privatnih pružalaca usluga u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalnih usluga za decu. EU ima važnu ulogu u obezbeđivanju da najviši standardi kvaliteta, podržani Konvencijom UN o pravima deteta, budu održani u svim sektorima pružanja usluga“, kaže Marion McLeod, Deca u Škotskoj (NPN u Škotskoj) .

Eurochild, zajedno sa velikim brojem organizacija za zaštitu prava deteta i od nedavno, Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom, u svom pregledu o EU iz septembra 2014. godine, preporučili su EU da razvije strateški pravac za rešavanje pitanja prava deteta širom Evrope, uzimajući u obzir specifične potrebe svakog deteta. Poslednji strateški okvir EU, EU Agenda za prava deteta, istekao je 2014. godine.

„EU je načinila velike korake ka unapređenju prava deteta kroz različite politike. Na primer, smernicama koje se odnose na prava žrtava krivičnih dela podržane su deca žrtve trgovine ljudima i žrtve zlostavljanja. Međutim, potreban nam je sveobuhvatan pristup kako bi se obezbedilo da sva deca budu zaštićena i da im se ponudi mogućnost da ostvare svoja prava“, kaže Pien Klieverik, Međunarodna odbrana za decu (NPN u Holandiji).

Jača saradnja sa ombudsmanima za decu u Evropi

Zadovoljne mogućnostima koje su razvijene na sastanku sa Evropskom mrežom ombudsmana za decu (ENOC) u Amsterdamu danas, Eurochild-ove nacionalne partnerske mreže se raduju daljoj saradnji u cilju unapređenja prava deteta u Evropi.

„Potrebni su nam jaki, nezavisni ombudsmani za decu u svakoj zemlji. Naši članovi sarađuju sa postojećim ombudsmanima i zalažu se za uspostavljanje ove ključne pozicije u zemljama u kojima ne postoje ombudsmani. U vreme kada se situacija dece širom Evrope pogoršava moramo da radimo u bliskoj saradnji“, dodaje Jana Hainsvorth, generalna sekretarka Eurochild-a.

O Eurochild-u:

Eurochild se zalaže za to da prava i dobrobit deteta budu u samoj srži procesa kreiranja politika. Mi smo mreža organizacija koje rade sa decom i za decu širom Evrope, težeći ka stvaranju društva koje poštuje prava dece. Mi utičemo na politiku, jačamo unutrašnje kapacitete, omogućavamo međusobno učenje i razmenu prakse i istraživanja. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta je temelj svih naših aktivnosti. Nacionalne partnerske mreže (NPN) su članovi Eurochild-a i smatraju se predstavnicima, legitimnim glasom sektora zaštite prava deteta u svojim zemljama.

Trenutno postoji 18 NPN koje predstavljaju više od 1900 organizacija koje se bave zaštitom prava deteta širom Evrope:

 • Austrija – Mreža za prava deteta (Netzwerk Kinderrechte)
 • Belgija – Koalicija za prava deteta (Kinderrechtencoalitie)
 • Bugarska – Nacionalna mreža za decu (National Network for Children)
 • Hrvatska – Koordinacija udruženja za decu (Coordination of Associations for Children)
 • Kipar – Pankiparski koordinacioni odbor za zaštitu i dobrobit dece (Pancyprian Coordinating Committee for the Protection and Welfare of Children)
 • Danska – Zajednički savet za pitanja dece (Bornesagens Faellesrad)
 • Finska – Centralna unija za dobrobit dece u Finskoj (Central Union for Child Welfare Finland)
 • Francuska – Nacionalna federacija udruženja za zaštitu dece (National Federation of Associations for Child Protection – CNAPE)
 • Nemačka – Udruženje za pomoć deci i mladima (Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ)
 • Irska – Savez za prava deteta Irska (Children’s Rights Alliance Ireland)
 • Rumunija – Federacija NVO za decu (NGOs Federation for Children)
 • Srbija – Mreža organizacija za decu Srbije – MODS
 • Slovačka Koalicija za decu (Coalition for Children)
 • UK – Škotska –  Deca u Škotskoj (Children in Scotland)
 • UK – Severna Irska – Deca u Severnoj Irskoj (Children in Northern Ireland)
 • UK – Vels – Deca u Velsu (Children in Wales)
 • UK – Engleska – Deca u Engleskoj (Children England)