U subotu, 22.08.2015 godine u prostorijama za proizvodnju znanja i veština, održan je sastanak PGF tima u okviru novog projekta koji će se realizovati do kraja 2016. godine.

Na sastanku su bili članovi tima, predstavljen je MTM program i predhodni rad PGF tima, kao i struktura projektnog tima po komponentama, opisi poslova, finansijske procedure, aktuelni konkursi itd…

Romske organizacije mogu nastaviti da kontaktiraju PGF tim kako bi kvalitetnije i efikasnije prikupljale sredstva iz EU fondova i time doprinele unapređenju Sastanak Pgfkvaliteta života Roma u APV.

 

Sastanak Pgf

Sastanak Pgf 1