Национални округли сто „Улагање у рани развој ромске деце – између политике и праксе“ одржан је 15. априла 2016. од 12.00 часова у Београду у Палати Србијe.

На округлом столу су представљени различити модели који су имплементирани у
локалним заједницама или на националном нивоу у области подршке раном развоју деце из ромске популације и размењена искуства с циљем да се идентификују главни изазови и решења у успостављању интегралног модела подршке раном развоју деце из ромске популације и утврде евентуалне празнине између пракси и политика у овој области, посебно секторских политика (здравство, образовање, социјална заштита). Нарочита пажња била је посвећена промовисању модела умрежавања у локалној заједници у циљу унапређења добробити деце, која су у ризику и/или социјално искључена и унапређењу програма подршке родитељима и породици како би се успешно отклониле постојеће баријере за њихову инклузију у друштво, нарочито у образовни систем.
Округли сто је окупио релевантне стручњаке, представнике Министарства просвете -групе за социјалну инклузију, Уницефа, ОЕБС-а, Делегације Европске уније у Србији, удружења грађана, чланице МОДС-а, Сталне конференције градова и општина.
Модератори скупа су били Саша Стефановић, директор МОДС-а и Татјана Лазор Обрадовић, из Центра за производњу знања и вештина (ЦПЗВ) из Новог Сада.
Уводна излагања су имали Миленка Обрадовић из ЦПЗВ-а која је представила пројекат «Умрежавање заједнице у функцији подршке раном развоју ромске деце и оснаживања породице“; Nicolas Bizel, Head of Operations I Section in the EU Delegation in Serbia који је,
позивајући се на ЕУ политике и смернице за промовисање и остваривање права детета, нагласио да ће ЕУ наставити да подржава иницијативе које имају за циљ подршку, заштиту и најбољи интересе деце у будућности; Гордана Цветковић, руководилац Групе за социјалну инклузију министарства просвете је дала приказ националних политика и иницијатива за подршку раном развоју маргинализованих група деце у Србији, док је Тања Срећковић поздравила скуп у име Канцеларије за људска и мањинска права и указала на активности и иницијативе ове Канцеларије које су усмерене на подршку ромској деци.
У наставку скупа, представљени су модели подршке раном развоју који су имплементирани у локалним заједницама или на националном нивоу Драгана Коруга и Милена Михајловић у име ЦИП – Центра за интерактивну педагогију представили су следеће иницијативе које укључују велики број значајних партнера на националном и локалном нивоу – REYN мрежа, Вртићи без граница, Снажни од почетка. Партнерске организације – Удружење Родитељ, Дечји центар Мали принц и Романи цикна представили су своје иницијативе и искуства из непосредног рада са терена.
Јелена Зајегановић из Уницефа је представила веома значајну Уредбу о Националном програму за унапређење развоја у раном детињству, док је Драгица Миражић, консултанткиња МОДС-а представила документ МОДС-а „Смернице за планирање и пружање адекватне интерсекторске подршке за инклузивно образовање у локалној заједници“