30. i 31. januara 2015. godine u, u prostorijama Impact Hub Beograd, u Makedonskoj 21 u Beogradu,

održana je obuka “Mogućnosti sprovođenja Dekade za inkluziju Roma u okviru IPA fondova“ sa ciljem da se razviju kapaciteti i osnaže predstavnici SKRUG-a – Lige Roma za aktivno učešće i zagovaranje u procesima odlučivanja o sprovođenju predpristupnih fondova EU u Srbiji.
Fotografije možete pogledati na ovom linku