U ponedeljak, 11. decembra, volonteri Centra za proizvodnju znanja i veština su posetili novosadski Centar za porodični smeštaj i usvojenje (CPSU) u Sremskoj Kamenici, gde su imali priliku da uče od zaposlenih o radu ove institucije.

Osnivačica i rukovodeća u firmi, Ivana Koprivica, ljubazno nas je ugostila u prostorijama Centra, a potom je, zajedno sa koleginicom, govorila o aktivnostima ove ustanove, o uslugama iz sistema socijalne zaštite koje su namenjene zaštiti dece i porodice, kao i o protokolima o postupanju u rizičnim situacijama.

CPSU je inovativna ustanova u sistemu socijalne zaštite AP Vojvodine, osnovana sa ciljem izgradnje savremenih pristupa za zaštitu korisnika, čija je delatnost organizovanje, smeštaj korisnika i pružanje stručne pomoći hraniteljskoj i usvojiteljskoj porodici kojoj je korisnik poveren.

Volonteri su izjavili da im je ova obuka dragoceno iskustvo koje će im zasigurno pomoći da unaprede kvalitet usluga koje pružaju deci i porodicama kroz naše programe podrške ranom razvoju dece iz marginalizovanih i depriviranih grupa.

Poseta i obuka u CPSU deo je programa osnaživanja volontera Centra za proizvodnju znanja i veština, koju sprovodimo u okviru aktuelnog projekta pod nazivom: Obrazovanje i vaspitanje u ranom uzrastu u funkciji sprečavanja osipanja i povećanja prisutnosti romske dece u školama u Novom Sadu (ECEC).