Centar za proizvodnju znanja i veština pruža podršku Udruženju građana Radovi u toku koje organizuje obuku za interkulturalne medijatore koja će se održati u Novom Sadu u junu i julu, 2015. godine.

Ova obuka je deo projekta VET4 Mediation with Roma – Lifelong Learning programme koji finansira EACEA. Obuka se sastoji od 3 susreta face to face i 13 sati online predavanja. Predvidjeno je učešće 25 interkulturalnih medijatora, a posebna prednost daje se interkulturalnim medijatorima Romima. Isto tako, predviđeno je da odredjeni broj učesnica budu žene kako bi se podstaklo učesće mladih Romkinja.