Obuka se održala 17. i 18. aprila 2015. godine u 12h u Hotelu Palace u Beogradu,

u partnerstvu Centra za proizvodnju znanja i veština i Stalne konferencije romskih udruženja građana SKRUG – Liga Roma, a u okviru projekta “Making the Most of EU Funds for the Roma” koji je finansiran od strane Fondacije za Otvoreno Društvo iz Budimpešte. Cilj obuke bio je da učesnici – Koordinatori za romska pitanja savladuju veštine javnog zagovaranja i lobiranja u funkciji zastupanja interesa Roma. ​

Fotografije možete pogledati na ovom linku