Obuka ce se održati u Nišu u Hotelu „Tami Residence“, u partnerstvu Centra za proizvodnju znanja i veština i Stalne konferencije romskih udruženja građana SKRUG – Liga Roma, a u okviru projekta “Making the Most of EU Funds for the Roma” koji je finansiran od strane Fondacije za Otvoreno Društvo iz Budimpešte.

Cilj obuke je da učesnici – Koordinatori za romska pitanja savladuju veštine pripreme predloga projekata u okviru aktuelnih poziva EU