Predstavnice Centra za proizvodnju znanja i veština učestvovale su u Budimpešti 22. i 23. februara 2017. godine na inicijalnom sastanku RARE projekta koji je odobren u partnerstvu sa Mađarskom dobrotvornom službom malteškog reda (Hungarian Charity Service of the order of Malta), kao nosiocem projekta i još 20 partnerskih organizacija i institucija iz ukupno 13 zemalja Dunavskog regiona.

Iz Srbije u projektu učestvuju i Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma  i Kancelarija za inkluziju Roma Autonomne Pokrajine Vojvodine.  RARE  projekat finansira se iz sredstava Interreg Dunavskog transnacionalnog programa a ima za cilj da se ojačaju kapaciteti i saradnja među akterima koji imaju uticaj na učešće Roma i Romkinja na tržištu rada kako bi se bolje koristili njihovi ekonomski potencijali.

Značaj RARE projekta se ogleda u multi-dimenzionalnim pristupu integracije Roma i Romkinja  na tržištu rada kako bi se omogućio zajednički razvoj institucionalnih kapaciteta i modela na efikasan način, i ostvario najveći mogući uticaj u zemljama Dunavskog regiona. RARE projekat će omogućiti da se prilagode modeli ekonomskih projekcija u zemljama Dunavskog Regiona  što doprinosi boljem razvoju I efikasnijom primenom javnih usluga u aktiviranju tržišta rada za Rome i Romkinje. Sa predloženim merama kroz RARE projekat će se podići kapaciteti državnih i lokalnih vlasti i drugih javnih službi za stvaranje više inkluzivnog okruženja, uz jačanje međusektorske saradnje i uključivanje više zainteresovanih strana, što će doprineti ostvarivanju Strateškog okvira EU2020 za smanjenje siromaštva i povećanje nivoa zaposlenosti među Romima i Romkinjama.

Na inicijalnom sastanku dogovoreni su naredni koraci u saradnji, a sledeći sastanak projektnog konzorcijuma biće održan u Bukureštu u maju 2017. godine.

Više informacija o projektu možete pročitati ovde.
Fotografije možete pogledati ovde.