CPZV je 22. februara u saradnji sa STŠ „Mileva Marić Ajnštajn“, Srednjom ekonomskom školom „Svetozar Miletić“ i Ekumenskom humanitarnom organizacijom održao okrugli sto pod nazivom  “Interkulturalno razumevanje i prevencija huliganizma među mladima”.

Ideja je bila da se ovim okruglim stolom inicira diskusija o saradnji među sportskim klubovima, školama i drugim važnim akterima u zajednici u prevenciji huliganizma i ekstremizma u interkulturalnom kontekstu.

Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici organizatora, kao i predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji, Saveta za javni red i mir i bezbednost grada Novog Sada, Školske uprave Novi Sad,  Srednje mašinske I Srednje elektrotehničke škole, Udruženja „Dr Arčibald Rajs“,Fudbalskog saveza Vojvodine i predsednik učeničkog parlamenta STŠ „Mileva Marić  Ajnštajn“.

Učesnici okruglog stola su u uvodnom delu upoznati sa projektom (njegovim ciljevima i sadržajem), rezultatima polazne studije na  rpojektu. Ciljevi polazne studije koja je realizovana sa 239 učenica I učenika u dve partnerske srednje škole bio je da se utvrdi polazno stanje u pogledu:

  • Odnosa prema sportu i navijačko ponašanje
  • Osetljivosti na konflikt,
  • Stepena emocionalne kompetentnosti,
  • Vrste i stepena agresivnosti i iskustvo nasilja
  • Stepena socijalne distance prema pripadnicima nacionalnih i drugih manjina
  • Razlika između grupa nenavijača i navijača koji pripadaju navijačkim grupama, na navedenim varijablama.

Nakon uvodnih prezentacija započela je diskusija o tome kako poboljšati lokalnu saradnju i umrežavanje u prevenciji huliganizma i nasilja među mladima. Predstavnica Školske uprave Novi Sad predstavila je inicijative i planove Ministarstva prosvete u oblasti prevencije nasilja. Predsednik Saveta za javni red i mir i bezbednost Grada Novog sada predstavio je aktivnosti lokalne samouprave kad je u pitanju prevencija nasilja i govorio je o inicijativama koje se odnose na povećanje dostupnosti besplatnih sportskih i rekreativnihi sadržaja za decu i mlade u Novom Sadu. Predstavnici škola su se složili da, uopšteno govoreći, u školama nema nasilja zbog činjenice da su mehanizmi kontrole manje-više funkcioninalni, ali da to ne znači da ne postoji nasilje i huliganizam među mladima. Drugi učesnici okruglog stola reagovali su tvrdeći da huliganske grupe kontrolišu određene škole i da svaka grupa huligana (navijačka grupa) ima svoju teritoriju koja je poznata među ostalima. Predsednik školskog parlamenta STŠ “Mileva Marić Ajnštajn” je još naglasio da kratkoročne radionice nisu dovoljne i da kratkoročni edukativni  program ne može imati efekta, nego da to treba da bude kontinuiran i trajan program. Takođe je rekao da mladim ljudima treba više alternativnih programa koji bi im trebali pružiti kvalitetnu podršku u ispunjavanju svog slobodnog vremena. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Vojvodine predstavio je aktivnosti FSV 2017. godine, istakao tribinu o bezbednosti koja je održana i iskazao otvorenost FSV za saradnju.