Ponosni smo i srećni danas u CPZV jer smo u našim prostorijama ugostili predstavnike OPENS i preuzeli Oktobarsku nagradu grada Novog Sada za 2020. godinu koja je dodeljena volonterima i volonterkama Novog Sada.
Nagradu je u ime CPZV preuzela naša volonterka Ivana Milutinović. Nagrada će biti u našoj kancelariji do ponedeljk
a 21. decembra.