U okviru projekta „Lokalni glasovi za bolju inkluziju“ realizovano je savetovanje sa Pasošem kompetencija, kao jedna od mera osnaživanja, odnosno individualne podrške za 31 nezaposlenu osobu romske nacionalnosti. Svrha aktivnosti je povećanje zapošljivosti korisnika kroz jačanje samopouzdanja i osvešćivanje sopstvenih interesovanja i mogućnosti.

Savetovanje uz korišćenje instrumenta Pasoš kompetencija fokusirano je na analizu individualnih talenata, sposobnosti i veština korisnika/ca, te na postavljanje ličnih budućih ciljeva u smislu bolje zapošljivosti ranjivih grupa.