Tokom protekle nedelje se lokacija za izbeglice pridošle iz Preševa izmestila sa graničnog prelaza u Bapskoj na železničku stanicu u Šidu. Ljudi se prevoze vozom u Hrvatsku.

Naši aktivisti su u dogovoru sa lokalnim Domom zdravlja započeli dežurstva noću od 00 – 8:00h. Timu su se priključili i lekar i lekarka. Najveći broj izbeglica pristizao je od 4 ujutro. U proseku, svake noći smo imali po 50 pregleda i intervencija. Veliki broj dece je pregledan sa različitim tegobama, od blagog kašljucanja do šumova na plućima, otežanog gutanja, kao i retkim stolicama i promrzlinama usred hladnoće. Puno je dece bez pratnje odraslih. Odrasli su se najčešće javljali sa žuljevima, glavoboljama, bolovima u nogama i leđima kao posledicama dugog pešačenja, psorijazom. Bilo je i nekoliko slučajeva gde su naši aktivisti pozvali hitnu pomoć jer nisu imali adekvatna sredstva (na primer za menjanje urinarnog katetera).
Centar za proizvodnju znanja i veština počeo je rad na terenu u Šidu i Subotici početkom oktobra meseca. Radimo u saradnji sa IDC-Inicijativom za razvoj i saradnju iz Beograda, nemačkom humanitarnom organizacijom ASB i Danish People Aid.