CPZV je danas u Skupštini Grada Novog Sada organizovao sastanak na kojem su predstavljene dve značajne inicijative: aktivnosti na uvođenju Pasoša kompetencija – instrumenta za povećanje zapošljivosti i osnaživanje stanovništva, i inicijativa za izradu Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma. Sastanku su prisustvovali, pored CPZV i GIZ pomoćnica gradonačelnika za socijalnu zaštitu, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, gradskih uprava za privredu, obrazovanje, socijalnu i dečiju zaštitu, Centra za socijalni rad, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

CPZV je deo mreže OCD koje rade na uvođenju Pasoša kompetencija u Srbiji uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ kroz projekat „Stvaranje prilika za zapošljavanje ugroženih grupa kroz poboljšanje opštinskih usluga“ kroz koji, zajedno sa svojim partnerima radi na uvođenju Pasoša kompetencija u Srbiji. Pasoš kompetencija je instrument za validiranje znanja i veština stečenih kroz neformalno obrazovanje i informalno učenje. Ovaj alat doprinosi povećanju zapošljivosti, a projekat je usmeren na sve osetljive grupe stanovništva sa fokusom na romsku populaciju i povratnike. Učesnici sastanka su pokazali veliko interesovanje za Pasoš, prepoznali su ga kao koristan instrument i inicirani su planovi za dalje razvijanje saradnje na ovu temu.

U drugom delu sastanka, učesnicima je predstavljena inicijativa javnog zagovaranja za kreiranje i usvajanje LAP-a za inkluziju Roma u Novom Sadu, koju CPZV realizuje uz podršku TRAG fondacije. LAP za inkluziju Roma je važan deo lokalnih javnih politika i učesnici su saglasni sa konstatacijom da je tema značajna i da je potrebno raditi na tome. U gradu Novom Sadu je tokom proteklih godina pitanje Lokalnog akcionog plana za Rome više puta inicirano od strane više organizacija civilnog društva i drugih aktera, međutim, dokument do danas nije usvojen. CPZV će do kraja 2018. godine raditi na razvijanju mreže podrške ovoj temi i javnom zagovaranju za reviziju dokumenta koji postoji u radnoj verziji i treba da se prilagodi aktuelnom kontekstu i potrebama romske populacije u gradu, i konačno, za njegovo formalno usvajanje.