Od polovine decembra pokrenut je uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava vlade Republike Srbije projekat podrške ranom razvoju dece iz neformalnih romskih naselja u Novom Sadu.

Ovim projektom Centar za proizvodnju znanja i veština pružiće podršku deci i roditeljima na terenu, u naseljima u kojima žive. Svrha terenskog rada jeste da se dopre do porodica koje su najviše izolovane i isključene iz sistema, i prvi stadijum u radu sa svakom porodicom biće upravo kontakt u njihovom životnom okruženju. U toku je pripremna obuka volontera za terenski rad. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Udruženjem Prevent, a osnovna svrha je da se osnaže roditelji za kompetentniju brigu o deci na najmlađem uzrastu.