Centar za proizvodnju znanja i veština se i u ovim izazovnim danima trudi da nastavi sa ispunjavanjem svojih ciljeva i realizacijom aktivnosti podrške našim korisnicima Romima, od kojih danas u Srbiji 25.000 nema pristup pijaćoj vodi, niti su u mogućnosti da sprovode elementarne mere održavanja higijene.

Pokušavamo da preduzmemo potrebne mere da Romi ne budu izostavljeni iz praktičnih koraka i mera koje se sada preduzimaju za suzbijanje širenja virusa Covid-19. Pranje ruku, koja je glavna preventivna mera koju preporučuje naše nadležno Ministarstvo i Svetska zdravstvena organizacija da uspori širenje virusa Covid-19, zahteva da ljudi imaju pristup čistoj vodi i osnovnim higijenskim proizvodima.

U saradnji sa firmom Mercata VT doo Novi Sad, obezbedili smo higijenske pakete za 20 romskih porodica iz naselja Veliki rit i Adice u Novom Sadu.