Predstavnica Centra za proizvodnju znanja i veština je potpisala Memorandum o zajedničkoj saradnji na projektu „Zamenom uloga do promene u stavovima“ sa Asocijacijom za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije – SRH Srbija.

Naša organizacija će u toku ove saradnje pružiti podršku u logistici pozorišne predstave u lokalnoj zajednici, putem koje će se nastojati da se doprinese promeni svesti mladih o tradicionalnim rodnim ulogama i stereotipima.