Da li imate iskustva života  i rada u Evropskoj uniji?

Radili ste ili radite sa mladima?

Želite Vaša iskustva da prenesete mladima?

Javite se nama!

 

Centar za proizvodnju znanja i veština u saradnji sa Fondacijom „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ i Omladinskim savezom udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“ otvorio je poziv za sve koji žele kao mentori i mentorke da se uključe u program „Evropskog mentorstva za mlade kreativce i aktiviste“.

Osnovna ideja programa je da se kroz mentorski rad sa srednjoškolcima/kama u oblasti umetnosti i/ili kulturnog menadžmenta, ličnog razvoja i obrazovanja radi na promociji EU vrednosti na praktičnom-ličnom primeru: kako je život u EU uticao na vas, koje su osnovne vrednosti koje ste poneli sa sobom, kako ste iskoristili naučena znanja i veštine… Sa mladima bi se obrađivale teme iz oblasti umetnosti, kulture, ali i svega onoga što obeležava njihov školski život i  svakodnevicu.

Zainteresovani učenici i učenice srednjih škola u Novom Sadu na ovaj način imaće priliku da  se kroz lične priče i prizmu mentora/ki – umetnika/ca i aktivista/kinja upoznaju sa obrascima  i modelima organizacije i rada u EU, a kroz mentorski proces podstaknu na  kreiranje i realizaciju sopstvenih projektnih ideja.

Kao rezultat mentorskog rada sa mladima a uz podršku CPZV tima, srednjoškolci/ke će definisati sopstvene projektne ideje koje mogu da se razviju u projektne predloge i realizovaće svoje male kreativne projekte. Takođe, biće uključeni u kulturne projekte Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ i aktivističke projekte Omladinskog  saveza udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“, u skladu sa njihovim interesovanjima. Oblasti mentorstva uključiće sledeće teme:

  1. Evropske vrednosti u kulturi – 3 mentora/ka
  2. Moja škola i evropske vrednosti – 1 mentor/ka
  3. Kako ja živim evropske vrednosti – 1 mentor/ka

 

Program treba da doprinese razvoju kreativnih potencijala mladih koji će, u perspektivi, moći da formiraju kreativni savet mladih Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture “ i uključe se u planiranje kulturnih događaja Evropske prestonice kulture.

Ukupno će biti angažovano 5 mentora od kojih će svaki raditi sa grupom od po 6 mladih kroz 5 mentorskih sastanaka. Za rad mentora /ki predviđene su odgovarajuće naknade.

 

Vaše učešće u programu bi podrazumevalo:

  • Pripremu programa mentorstva (radionica sa srednjoškolcima/kama) uz vođstvo i podršku CPZV – jul-avgust 2019
  • Mentorsku podršku srednjoškolcima/kama da isplaniraju i realizuju njihove kreativne ideje – u školi, komšiluku/naselju/gradu. Podrška će se realizovati kroz seriju od 5 susreta/radionica sa srednjoškolcima u periodu oktobar-novembar.
  • Učešće u promociji srednjoškolaca/ki – mladih kreativaca/ki i aktivista/kinja koji su obuhvaćeni programom mentorstva.

Vremenski period trajanja programa: Jul-Decembar 2019

 

Rok za prijave: 15. septembar 2019.

 Prijavni formular i radnu biografiju (na srpskom ili engleskom jeziku)  poslati na mladi@cpzv.org

Za sva pitanja i nedoumice možete se obratiti Centru za  proizvodnju znanja i veština na mladi@cpzv.org,  i na brojeve telefona: 021/300-666-4, ili 060/565-0-111 svakog radnog dana od 09.00 do 15.00